Pályázatok

Pályázatok

Aktuális pályázati kiírásaink

AKTUÁLIS PÁLYÁZAT

jelenleg futó aktuális pályázatunk nincs

ARCHÍV PÁLYÁZATOK

Image

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA (SZÉKHELY: 1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.) MEGBÍZÁSÁBÓL AZ UV ÚJPESTI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (SZÉKHELY: 1042 BUDAPEST, MUNKÁSOTTHON UTCA 66-68., A TOVÁBBIAKBAN: UV ZRT.) PÁLYÁZATOT ÍR KI BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1 TULAJDONI HÁNYADÚ TULAJDONÁT KÉPEZŐ, BUDAPEST IV. KERÜLET BELTERÜLET 72351 HELYRAJZI SZÁMON FELVETT, 456 M2 ALAPTERÜLETŰ, AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN „KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET” MEGNEVEZÉSSEL NYILVÁNTARTOTT, BUDAPEST IV. KERÜLET BELTERÜLET 72352 HELYRAJZI SZÁMON FELVETT, 231 M2 ALAPTERÜLETŰ, AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN „KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET” MEGNEVEZÉSSEL NYILVÁNTARTOTT, TOVÁBBÁ BUDAPEST IV. KERÜLET BELTERÜLET 72353 HELYRAJZI SZÁMON FELVETT, 362 M2 ALAPTERÜLETŰ, AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN „KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZDASÁGI ÉPÜLET” MEGNEVEZÉSSEL NYILVÁNTARTOTT ÉS BUDAPEST IV. KERÜLET BELTERÜLET 72354 HELYRAJZI SZÁMON FELVETT, 970 M2 ALAPTERÜLETŰ, AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN „KIVETT IRODAHÁZ ÉS TELEPHELY ÉS OKTATÓTEREM” MEGNEVEZÉSSEL NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK EGYÜTTES ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

minimum kiinduló

• 72351 hrsz: 52.714.413,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 66.947.305,- Ft, azaz Hatvanhatmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszázöt forint áron;
• 72352 hrsz: 26.704.012,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 33.914.095,- Ft, azaz Harminchárommillió-kilencszáztizennégyezer-kilencvenöt forint áron;
• 72353 hrsz: 41.847.845,- Ft (ÁFA mentes), azaz Negyvenegymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-nyolcszáznegyvenöt forint áron;
• 72354 hrsz: 112.133.730,- Ft (fordított ÁFÁ-s), azaz Egyszáztizenkétmillió-százharmincháromezer-hétszázharminc forint áron.

A pályázat egyfordulós, nyilvános, amelyen részt vehet bármely természetes személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet, aki/amely a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 2023. július 21. napján 12.00 óráig, 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz.

A pályázati dokumentáció kizárólag személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján vásárolható meg. A pályázati dokumentáció megvásárlása a pályázaton történő részvétel feltétele. A pályázati dokumentáció tartalmát a pályázó nem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára, továbbá másra át nem ruházhatja.

Budapest, 2023. július 7.