Pályázatok

Aktuális pályázati kiírásaink

HRSZ: 72351, 72352, 72353, 72354

Image

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező:

72351, 72352, 72353 és 72354 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 2021. október 01. napján 11.00 óráig, 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz.

Letöltés

HRSZ: 70168; 70169

Image

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által pályázati ír ki az 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező 70168 hrsz-ú (376 m2) és 70169 hrsz-ú (349 m2), természetben a 1041 Budapest, Templom utca 6/b - 6/c szám alatt található ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében lehetséges.
A pályázati dokumentáció megvásárolható:
2021. 09. 28. és 2021 10. 01. között.
(Kedd - Csütörtök 8:10 – 16:00, Péntek: 8:10 – 12:00)