Pályázatok

Aktuális pályázati kiírásaink

HRSZ: 76485/164, 76485/166, 76485/168

Image

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező:

76485/164, 76485/166 és 76485/168 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 2021. június 19. napján 17.00 óráig, 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz.

Pályázati dokumentáció megvásárlási határideje:

2021. augusztus 30. napján 17 óráig

Letöltés

HRSZ: 76561/67/A/354

Image

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által pályázati úton hasznosításra meghirdetett 76561/67/A/354 hrsz-ú, természetben 1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 12. szám alatt található, 370 m2 üzlethelyiség (amely korábban fitness- és edzőteremként üzemelt) bérleti jogának megszerzésére.

A licittárgyalás „vaklicit” formájában kerül kiírásra, amelynek során az ajánlattevők egymástól függetlenül, írásban, lezárt borítékban teszik meg ajánlatukat a jelen felhíváshoz mellékelt Ajánlattételi lapot kitöltve. Az Ajánlattételi lapot a jelen felhívásban megadott határidőre az UV Zrt. levélcímére szükséges elküldeni postai úton vagy az leadható az UV Zrt. ügyfélszolgálatán személyesen a 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66.-68. szám alatt az Ügyfélszolgálaton, amelynek nyitvatartási ideje korlátozott, de pályázatot személyesen leadni az alábbi időpontokban lehetséges: Hétfő - Csütörtök 8:10 – 16:00, Péntek: 8:10 – 12:00 között.

A zárt borítékra az ajánlattevők írják rá:„Külső-Szilágyi út 12. ajánlat”.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2021. július 15. (csütörtök) 15:00 óra
Teljes leírás

HRSZ: 70168; 70169

Image

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által pályázati ír ki az 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező 70168 hrsz-ú (376 m2) és 70169 hrsz-ú (349 m2), természetben a 1041 Budapest, Templom utca 6/b - 6/c szám alatt található ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében lehetséges.
A pályázati dokumentáció megvásárolható:
2021. 09. 28. és 2021 10. 01. között.
(Kedd - Csütörtök 8:10 – 16:00, Péntek: 8:10 – 12:00)

HRSZ: 70661/A/1

Image

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által pályázati úton hasznosításra meghirdetett 70661/A/1 hrsz-ú, természetben 1042 Budapest, Mártírok útja 58. szám alatt található, 500 m2 üzlethelyiség (amely jelenleg használtruha kereskedésként üzemel) bérleti jogának megszerzésére.

A licittárgyalás „vaklicit” formájában kerül kiírásra, amelynek során az ajánlattevők egymástól függetlenül, írásban, lezárt borítékban teszik meg ajánlatukat a jelen felhíváshoz mellékelt Ajánlattételi lapot kitöltve. Az Ajánlattételi lapot a jelen felhívásban megadott határidőre az UV Zrt. levélcímére szükséges elküldeni postai úton vagy az leadható az UV Zrt. ügyfélszolgálatán személyesen a 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66.-68. szám alatt az Ügyfélszolgálaton, amelynek nyitvatartási ideje korlátozott, de pályázatot személyesen leadni az alábbi időpontokban lehetséges: Hétfő - Csütörtök 8:10 – 16:00, Péntek: 8:10 – 12:00 között.

Megtekintés 2021.08.19.-én 10.00 órakor lehetséges, de előre jelezni kell a szándékot lepcsenyi.istvan@uvzrt.hu email címre.

Teljes leírás

HRSZ: 72351, 72352, 72353, 72354

Image

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot ír ki Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező:

72351, 72352, 72353 és 72354 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet bármely, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a pályázati dokumentációt megvásárolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. szám alatti székhelyén 2021. október 01. napján 11.00 óráig, 10.000,- Ft + ÁFA megfizetése ellenében, és a kiírásban foglalt feltételeknek eleget tesz.

Letöltés