Eladás

Eladásra kínált ingatlanjaink

 
 

Pozsonyi út, Anonymus utca és Lebstück Mária utca által határolt terület

Image

AZ UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint magántulajdonosok együttes hirdetményben kínálják eladásra a Pozsonyi út, Anonymus utca és Lebstück Mária utca által határolt területeket

HRSZ: 72351 – 456 m2, HRSZ: 72352 – 231 m2, HRSZ: 72353 – 362 m2, HRSZ: 72354 – 970 m2, HRSZ: 72357 2/3-ad része – 145 m2(fennmaradó 1/3-ad rész 72 m2, nem képezi a hirdetés tárgyát), HRSZ: 72356 – 406 m2, HRSZ: 72358 – 387 m2

Eladásra kínált terület mérete: az összevonások után: 2957 m2

ingatlanok az 1. számú, Dél- Újpest Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatról szóló 34/2018. (XI.14.) önk. rendelet (KÉSZ) szerint Vi-1/IV-1/4 jelű (Intézményi terület) építési övezetbe tartoznak, ahol a beépítés módja zártsorú, a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke terepszint felett: 50 %, a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 65 %, a legkisebb épületmagasság: 7,5 m, a legnagyobb épületmagasság: 12,5 m, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35 %, az általános szintterületi mutató (SZMÁ): 3,0 m2/m2, a parkolásra fordítható többlet szintterületi mutató (SZMP): 0,65 m2/m2 lehet.

A tömb egyidejű, együtemű beépítése esetén (a 7 db ingatlan összevonásával) a maximális épületmagasság -a 12,5 m helyett- elérheti a 20,0 métert, a többi beépítési paraméter változatlan marad. Egy önálló rendeltetési egység létesíthető minden teljes 50 m2 telekterület után, a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó rendeltetési egységek kivételével. Tehát amennyiben 3029 m2 lesz a telekösszevonás után az újonnan kialakult telek mérete, akkor 3029: 50 = 60 db lakás létesítése lehetséges elvileg. A Pozsonyi utcai közterület mentén, amennyiben lakás létesül, úgy a lakás földszinti padlószintje legalább 3,0 m kell legyen. A településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) önk. rendelet (TKR) a területet, ahol az ingatlan elhelyezkedik, „D” jelű Hagyományos, intenzív kisvárosi karakterű területbe sorolja.

Induló Bruttó vételár 155.000.- Ft./m2

Fentiek alapján a terület teljes bruttó irányára: 458.335.000.- Ft.


Templom utca 6/B-C.

HRSZ: 76485/164, 76485/166, 76485/168

Image

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladásra kínálja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képező, Budapest IV. kerület belterületen 76485/164 helyrajzi számon felvett, 8560 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott, továbbá Budapest IV. kerület belterületen 76485/166 helyrajzi számon felvett, 6660 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott és Budapest IV. kerület belterületen 76485/168 helyrajzi számon felvett, 1289 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban „Kivett beépítetlen terület” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanokat együttes értékesítésre.

minimum kiinduló 1.200.000.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.524.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázhuszonnégymillió forint áron.

Több vételi ajánlat beérkezése esetén az értékesítés licittárgyalás keretein belül folytatódik.
Budapest, 2022. április 06.


UV Zrt.
Hasznosítási Osztály

CSOMAG 1.

Image

CSOMAG 2.

CSOMAG 3.

Image

Szekfű Gyula utca 14.