Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.03.08-tól a járvány terjedésének következtében az

ügyfélszolgálatunk átmenetileg

ZÁRVA tart!

Ügyfélszolgálatunkat kizárólag előre egyeztetett időpontban kereshetik fel

szerződéskötés és pénztári befizetés érdekében.

Időpont egyeztetéssel kapcsolatban kérjük hívja az alábbi telefonszámot: 06-70-500-1250

Minden más ügyben kizárólag elektronikus úton zajlik az ügyintézés az info@uvzrt.hu emeil címen

Megértésüket köszönjük:

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

Ügyfélszolgálat

Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Keresés

GYIK

Ezen az oldalon azokkal a kérdésekkel találkozhatnak, amelyeket többször tesznek fel nekünk látogatóink. Mielőtt kapcsolatba lépne Ügyfélszolgálatunkkal, kérem, olvassa át az alábbi válaszokat! Ha nem talál kielégítő választ kérdésére, lépjen kapcsolatba velünk!

 

1. Ha egy adott hirdetésben található ingatlant személyesen is meg szeretnék tekinteni, mit kell tennem?

Kérjük, lépjen kapcsolatba a hirdetésben megadott kontaktszeméllyel vagy üzenjen a hirdetés alatti mezőben munkatársunknak. Munkatársunk egyezteti Önnel a megfelelő időpontot.

 

2. Felmondták a lakásbérleti szerződésemet, mit kell tennem, hogy rendezni tudjam jogviszonyom?

a) Amennyiben az IV. ker. Újpesti Önkormányzat rendelkezése alapján jutott lakáshoz, úgy az IV. ker. Újpesti Önkormányzat Lakásügyi osztályát kell bérleti jogviszony rendezése céljából felkeresni.

Csatolandó dokumentumok:

 • "bérleti jogviszony rendezése” Újpesti Önkormányzat nyomtatványa, kitöltve,
 • kérelmező és vele együtt lakó személyek jövedelemigazolásai,
 • lakbér és közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy tartanak-e nyilván hátralékot a bérleményre vagy sem. Lehetőség szerint nullás igazolás bemutatása.
 • egyéb méltányolható körülmény igazolása (pl. orvosi igazolás... stb.)

b) Amennyiben az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től paci alapon bérli a lakást, úgy az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Hasznosítási osztálynak címezve írásban szükséges kérvényezni a jogviszony rendezését.

Csatolandó dokumentumok: a lakbér és közüzemi szolgáltatók igazolása nullás állapotról.

Az új szerződés tartalma eltérhet a felmondott szerződés tartalmától, ezért kérjük, hogy előzetesen érdeklődjön a feltételekről.

 

3. Miért csak 3 vagy 6 hónapra kaptam meg a bérleti szerződést?

a) Azon bérlőink, akik részletfizetési megállapodással rendelkeznek, azok a részletfizetési megállapodás időtartama alatt kizárólag 3 vagy 6 hónapos időszakonként hosszabbíthatja meg bérleti szerződését.

Szerződés módosító nyilatkozat aláírásának feltétele:

 • lejárat előtt 15 nappal bejelenteni bérletiszerződés-hosszabbítását az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. ügyfélszolgálati osztályán,
 • részletfizetési megállapodásban vállaltak hiánytalan rendezése,
 • aktuális havi lakbér hiánytalan rendezése,
 • mellékelni szükséges a bérleményhez tartozó közüzemi szolgáltatók (Főtáv, Elmű, Díjbeszedő, Gázművek) nullás állapot igazolását, vagy ennek hiányában a legfrissebb számlalevélen nyilvántartott hátralékot,
 • amennyiben a DHK-nál (Díjhátralék-kezelő) részletfizetési megállapodása van, akkor a DHK-val kötött részletfizetési megállapodásban szereplő részleteinek a befizetést igazoló dokumentumait.

b) IV. ker. Újpesti Önkormányzat Lakásügyi osztályára későn adta le a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának kérvényét, ugyanis Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011 (XII.19.) önkormányzati rendelete 11.§. (4) bekezdése értelmében a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelmét a bérlő – lejárat előtt legalább 30 nappal – írásban köteles bejelenteni bérbeadójának.

Amennyiben ezen határidőt nem tudja betartani, úgy 3 hónapra kaphatja meg a lakás bérlési jogát. Ezt követően, ha a fenti rendeletet betartva a szerződés lejáratához képest 1,5 hónappal hamarabb beadja kérelmét, úgy a maximális 1 éves időtartamra megkaphatja a lakás bérlési jogát.

 

4. Milyen gyakorisággal kell hosszabbítani az Önkormányzati lakások szerződéseit?

 • azon önkormányzati lakások bérleti szerződését, mely 1 évre szólnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete 11.§. (4) bekezdése értelmében a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelmet a lejárat előtt 30 nappal köteles bejelenteni a bérlő írásban az Önkormányzat lakásosztályára;
 • azon bérlők, akik részletfizetési megállapodással rendelkeznek, a részletfizetés időtartama alatt kizárólag 3 vagy 6 hónapos időszakra hosszabbíthatják meg bérleti szerződésüket. A hosszabbítási kérelmüket a lejárat előtt 15 nappal kérelmezhetik az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nél

 

5. Milyen dokumentumok szükségesek az 1 éves, 3 hónapos vagy 6 hónapos lakásszerződések aláírásához?

 • érvényes fényképes igazolvány + lakcímkártya
 • a bérleményhez tartozó közüzemi szolgáltatók (Főtáv, Elmű, Díjbeszedő, Gázművek, DHK) nullás igazolása, vagy ennek hiányában a legfrissebb számlalevél,
 • amennyiben a DHK-nál (Díjhátralék-kezelő) vagy közüzemi szolgáltatók (Főtáv, Elmű, Díjbeszedő, Gázművek) valamelyikénél részletfizetési megállapodása van, akkor a megkötött részletfizetési megállapodás és a befizetését igazoló dokumentum (ok)

 

6. Az elmaradt lakbérre és különszolgáltatási díjra, illetve a bérleti díjra és a közös költségre részletfizetést szeretnék kérni, kihez fordulhatok?

 • amennyiben Önkormányzat által kiutalt lakással rendelkezik, akkor az Önkormányzat lakásosztályán kérheti a részletfizetés engedélyezését,
 • amennyiben piaci lakással, vagy nem lakással rendelkezik, akkor az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. honlapjáról letölthető méltányossági kérelmet kell kitölteni és leadni az ügyfélszolgálatunkon.

 

7. Mit jelent az óvadék, és milyen esetben kell megfizetni?

 • a lakás nem szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetében a bérleti szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a leendő bérlő a bérbeadó részére megfizessen a háromhavi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot,
 • amennyiben már korábban megfizette az óvadékot – szerződés hosszabbításakor – és időközben a bérleti díj mértéke emelésre került, az óvadék összegét a bérlő köteles kiegészíteni az aláírás időpontjában érvényben lévő bérleti díj háromhavi összegére.

 

8. Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számlaképének magyarázata

 

 

9. Hogyan tudom rendezni a számlámat?

 • személyes fizetéssel készpénzben vagy bankkártyával az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. ügyfélszolgálatán az alábbi nyitvatartási  időben:

hétfő: 13:00-17:30

szerda: 8:15-15:00

péntek: 8:15-11:30

 

 • átutalással vagy csoportos beszedési megbízással, az alábbi adatok megadása mellett:
  • jogosult megnevezése: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.,
  • jogosult azonosítója: A10804001T241,
  • jogosult számlaszáma: 12010422-00251492-00100000,
  • az utalásnál a megjegyzés rovatba minden esetben fel kell tüntetni a bérlő nevét és a számla számát.

 

10. Milyen feltételei vannak nulláss igazolás kiadásának az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nél?

 • a bérlőnek minden esetben rendeznie kell az összes tartozását: lakbér, kamat, végrehajtási költség, postaköltség, számlatartozás, távhődíj stb.

 

11. Milyen esetben kell meghatalmazás?

 • bérleti szerződés aláírásakor,
 • nullás igazolás és egyenlegközlő kérése esetén,
 • személyes adat, információ kérése esetén,
 • szerződésmásolat kérésekor.

 

12. Mi a különbség bérlő és bérlőtárs között?

 • nincs különbség, egyetemleges felelősséggel rendelkezik mind a kettő, azonosak a jogaik és a kötelezettségeik.

 

13. Mit tegyek, ha nem kaptam csekket?

 • ilyen esetben is rendezheti az aktuális egyenlegét a 6. pontban leírtak szerint átutalással illetve ügyfélszolgálatunkon személyesen, de attól hogy nem kapta meg a csekket, a fizetési kötelezettség még fennáll, melynek a fizetési határideje tárgyhónap 20. napja.

 

14. Hogyan írathatom át a mérőórákat, és mi szükséges hozzá?

 • a mérőórák átírását nem csak személyesen intézheti a közműszolgáltatóknál, hanem postai úton vagy elektronikus levélben is kezdeményezheti azt,
 • a következő dokumentumok másolatát szükséges csatolnia az átírási kérelem mellé:

      Ha Ön magánszemély:

 • bérleti szerződés,
 • ingatlan-birtokbaadási jegyzőkönyv,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya.

      Amennyiben a cége nevére szeretné az órákat átíratni:

 • a bérleti szerződés és az ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyve mellett csatolni szükséges a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt(okat).

 

15. Milyen dokumentumok szükségesek a nem lakásbérleti szerződés (üzlet, garázs) aláírásához, amennyiben cég névre bérlik azt?

 • Új szerződés esetén:
 • aláírási címpéldány másolata,
 • amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, abban az esetben csak a Vagyonkezelő Zrt. honlapján megtalálható cégszerű meghatalmazást fogadjuk el,
 • Hosszabbítás esetén:
 • a bérleményhez tartozó közüzemi szolgáltatók (Főtáv, Elmű, Díjbeszedő, Gázművek, DHK) nullás igazolása.

 

16. Mit jelent a közös költség?

 • a társasházak a napi működésükhöz és hosszútávú fenntartásukhoz rendszeresen közös költséget szednek be. Ennek mértékét a társasház közgyűlése hagyja jóvá, meghatározásához pedig az előző évi tényleges kiadásokat, valamint a következő évi tervezett kiadásokat veszik figyelembe. A közös költség meghatározásának módjáról jogszabályok, valamint a társasházi tulajdonosok által elfogadott belső szabályzatok rendelkeznek. A közös költség jellemzően évente egyszer, a tavaszi hónapokban változik. A változás időpontját az határozza meg, hogy az adott társasház mikor tart közgyűlést, illetve milyen döntést hoz a fizetendő közös költségről. Az is lehet, hogy az előző évi fizetendő díjakat a közgyűlés változatlanul hagyja.

 

17. Mit jelent a különszolgáltatási díj?

 • kizárólag a szociális és a költségalapon bérbeadott lakások tekintetében a bérlők különszolgáltatási díjat fizetnek, ami a teljes közös költség egy meghatározott része, főként a lakhatás során közvetlenül felmerülő költségek, mint például a közös területek közműdíjai, közös területek tisztántartása, gondnoki szolgáltatás, stb., de nem tartalmaznak például felújítási költségeket, biztosítási díjat, adót, banki költséget, stb.

 

18. Hová forduljak, ha szeretném be-, illetve kijelenteni az együtt költöző személyeket?

 • az együtt költöző személyeket szerepeltetni kell a bérleti szerződésben,
 • amennyiben Ön önkormányzat által kiutalt lakással rendelkezik, a IV. kerületi Önkormányzat Okmányirodájában tudja bejelenteni,
 • amennyiben piaci alapon bérbe adott lakással rendelkezik, úgy az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-hez kell fordulnia.

 

19. Miért kell a járulékos távhőszolgáltatási díj tartozásomat az UV Zrt. részére megfizetnem?

A bérbeadó a bérlők/használók által felhalmozott járulékos távhő- szolgáltatási díjtartozásokat két irányadó keretmegállapodás alapján (az egyik a lakások a másik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kapcsán felhalmozódott hátralékra született) megvásárolja a DHK Zrt-től (a DHK Zrt. a FŐTÁV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaság, amelyre a 60 napon túli távhőszolgáltatási díj tartozásokat a FŐTÁV Zrt. faktorálja). A DHK Zrt-től megvásárolt követelést a bérbeadó a távhőszolgáltatást ténylegesen igénybe vevő fogyasztókkal (bérlőkkel/használókkal) illetve azok mögöttes kötelezettjeivel (készfizető kezesekkel, beltagokkal, kkt-tagokkal) szemben továbbérvényesíti. Az egyes DHK Zrt.-től megvásárolt járulékos távhőszolgáltatási díjtartozások konkrét összegéről és az adott csomag számáról (DHK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, DHK NL 1) Ügyfélkapcsolati Osztályunk tud részletes tájékoztatást adni.

 

20. Nem tudom tartozásomat egy összegben rendezni. Halasztott fizetési, illetve részletfizetési kedvezményt szeretnék kérni. Mi a teendőm?

Amennyiben Ön szociális alapon vagy költségalapon bérbe adott lakás bérlője/használója, úgy kérelmével Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Lakásosztályához fordulhat.

Amennyiben Ön piaci alapon bérel lakást, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérel, úgy az Ügyfélkapcsolati Osztályunkon megtalálható kétféle méltányossági adatlapból (az egyik a magánszemélyekre és egyéni vállalkozókra, a másik a gazdasági társaságokra vonatkozik) a megfelelőt kell kitöltenie, ellátni azt a szükséges, az adatlapon feltüntetett mellékletekkel, és átadni iktatásra az Ügyfélkapcsolati Osztályunknak. A bérbeadó döntéséről minden esetben tértivevényes formában küldött levélben tájékoztatjuk.

 

21. A tartozásaim között szerepel/nek behajtási költségátalány címén fennálló tartozás/ok. Ez miből adódik?

Társaságunk, összhangban az irányadó európai uniós irányelv és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezéseivel, fizetési felszólításonként illetve felmondásonként a postaköltségen felül, egységesen 1 000,-Ft behajtási költségátalányt terhel ki a vállalkozásoknak minősülő ügyfeleinek (korlátolt felelősségű társaságoknak, betéti társaságoknak, közkereseti társaságoknak, zártkörűen működő részvénytársaságoknak, nyilvánosan működő részvénytársaságoknak, egyéni cégeknek, egyéni vállalkozóknak). Ez a költség az uniós és a hazai jogalkotók szándékai szerint egyrészt a határidőben történő fizetés előmozdítását, másrészt a követelésbehajtás költségeinek térítését szolgálja.