Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus sajnálatosan gyors terjedése, a lehetséges fertőzések elkerülése miatt, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. kéri, hogy ügyfélszolgálatát személyesen csak feltétlenül szükséges esetben keresse fel! (hátralékbefizetés, részletfizetési megállapodástés) Amennyiben bizonytalan benne, hogy ügyét miként tudja elintézni, előbb hívja fel cégünket. Nyitvatartásunk kizárólag szerdán van: 08:15-17-ig. Szerződések aláírására egyesével hívjuk be ügyfeleinket a hét minden napjára. Problémáik zökkenőmentes megoldásának érdekében 3 közvetlen telefonos hívószámot állítottunk üzembe

06-70-5001018, 06-70-5001024, 06-70-5001250.

Segítségüket és megértésüket köszönjük:

UV Zrt.

Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Keresés

Ajánlattételi felhívás ingatlan eladásra (1. csomag)

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. által pályázati úton értékesítésre meghirdeti min. 16,4 MFt értéken a természetben a 1047 Budapest, Károlyi u. 24. szám alatt található 74 m2 üzlethelyiség, 1047 Budapest, Szabadkai u. 26. szám alatti 59 m2 raktár, a 1042 Budapest, József Attila u. 37. szám alatti 37 m2 raktár, valamint a 1044 Budapest, Tomori u. 8. szám alatti 101 m2 raktár ingatlanok (I. számú ingatlancsomag) tulajdonjogának megszerzésére.

 

A csomagban szereplő ingatlanok bemutatása 2020.05.28-án az alábbi időpontokban történik:

 

Helyrajzi szám

Ingatlan címe

Megnevezése

Terület (m2)

Megtekintés:

(05.28-án)

70244/0/A/31

1047 Bp., Károlyi u. 24. fsz. Ü1

pince-üzlethelyiség

74 m2

10:00 - 10:30

73856/0/A/11

1047 Bp., Szabadkai u. 26. fszt. R1

raktár

59 m2

11:00 - 11:30

70312/0/A/17

1042 Bp., József Attila u. 37. P

pince-raktár

37 m2

12:00 - 12:30

74466/0/A/7

1044 Bp., Tomori u. 8. fszt. R

raktár

101 m2

13:00 - 13:30

 

A megtekintésre való előzetes jelentkezés (névvel, telefonszámmal):

 

2020.05.21-én 16:00-ig

Lepcsényi Istvánnál, az alábbi elektronikus címen:

lepcsenyi.istvan@uvzrt.hu

 

A licitálás „vaklicit” formában kerül lebonyolításra. Az ajánlatokat zárt borítékban kell leadni, amelyek felbontása egyszerre történik, és a legmagasabb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel valósul meg a szerződéskötés.

 

Az ajánlattétel során az alábbiakat kell szem előtt tartani.

 

1)      A pályáztatásra kiírt ingatlanok vételárára csak egyben lehet ajánlatot tenni.

2)      Ajánlattevő feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy az ajánlattétel tárgyát képező ingatlanokat megismerte, s ajánlatát a megtekintett állapot ismeretében teszi meg.

3)      Az ajánlattétel egyik érvényességi feltétele a 200.000,- Ft értékű ún. bánatpénz megfizetése, amelyet az ajánlattétel megtétele előtt az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 12010422-00251492-00100000 számú számlaszámára kell teljesíteni, és a befizetést igazoló dokumentumot csatolni kell az ajánlattételi laphoz.

4)      A licittárgyaláson nem nyertes ajánlattevő(k) a befizetett bánatpénz összegét a licittárgyalást követő 3 napon belül visszakapja/-ák, míg a nyertes által befizetett összeg immár foglalóként beszámításra kerül a végösszegbe.

5)      A nyertes ajánlattevő visszavonhatatlanul vállalja, hogy az eredményhirdetést követően – megvárva a kiíró szervezet Igazgatósági ülésének döntését, valamint a Magyar Állam elővásárlási jogáról történő lemondásának 30 napos határidőn belüli megérkezését – az UV Zrt. Jogi Osztályának újabb értesítésétől számított 5 napon belül a megtett ajánlatával adásvételi szerződést kell kötnie a pályázatban szereplő ingatlanokra. Ennek elmulasztásakor vagy idő közben történő visszalépés esetén a foglalóra vonatkozó szabályok szerint a befizetett összeg a kiírónál marad.

6)      Amennyiben az első helyezett pályázó visszalép, az adásvételi szerződés a második helyre sorolt pályázóval kerül megkötésre az általa megajánlott összegen.  Abban a rendkívüli esetben, amikor is több, azonos mértékű, de második helyre sorolt ajánlattétel fordul elő, közülük a nyertest egy újabb, de már nyílt licittárgyláson hirdetjük ki.

7)      Az ajánlattevők egymástól függetlenül, lezárt borítékban, írásban, egymást nem ismerve teszik meg ajánlatukat a mellékelt Ajánlattételi lapot kitöltve, amelyet az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 1042 Bp. Munkásotthon u. 66.-68.  levélcímre kell elküldeni postai úton vagy leadható az UV Zrt. iktatójában személyesen. A zárt borítékra írják rá, hogy „Ajánlattétel az I. sz. ingatlancsomagra”.

8)      Az ajánlatok beérkezésének vagy leadásának határideje 2020. május 29. 12 óra.

A beérkezett ajánlatokat jegyzőkönyv felvétele mellett három fős bizottság bontja fel és értékeli. Az eredményről a pályázókat egy héten belül írásban (e-mailben vagy postai úton) tájékoztatjuk.